Urząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie

Urząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie

ul. Waryńskiego 2A
57-200 Ząbkowice Śląskie
woj. dolnośląskie

Telefon
(0-74) 815 13 82
(0-74) 815 28 94
(0-74) 815 42 01

Fax

(0-74) 815 52 94


NIP
887-10-14-759

Zasięg działania
Miasta i Gminy: Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice , Złoty Stok Gminy: Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice
Konta:
podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 88 1010 1674 0020 5922 2100 0000
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 38 1010 1674 0020 5922 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 85 1010 1674 0020 5922 2300 0000

pozostale dochody z tytulu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 79 1010 1674 0020 5922 2700 0000