Urząd Skarbowy Trzebnica

Urząd Skarbowy Trzebnica

 ul. Prusicka 2

55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie

Telefon

(0-71) 388 72 00

Fax (0-71) 387 10 35

NIP 915-10-10-509


Zasięg działania

powiat trzebnicki, w skład którego wchodzą gminy: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia.

Konta:
podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 44 1010 1674 0045 1622 2100 0000
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 91 1010 1674 0045 1622 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 41 1010 1674 0045 1622 2300 0000
pozostale dochody z tytulu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 35 1010 1674 0045 1622 2700 0000