Urząd Skarbowy Strzelin

Urząd Skarbowy Strzelin

ul. Bolka I Świdnickiego 14
57-100 Strzelin
woj. dolnośląskie

Telefon
(0-71) 392 72 86
(0-71) 392 72 85

Fax
(0-71) 392 72 88

NIP 914-11-03-942

Zasięg działania
Gminy: Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno, Wiązów

Konta:
podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 21 1010 1674 0008 8222 2100 0000
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 68 1010 1674 0008 8222 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 18 1010 1674 0008 8222 2300 0000
pozostale dochody z tytulu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 12 1010 1674 0008 8222 2700 0000