Urząd Skarbowy Środa Śląska

Urząd Skarbowy Środa Śląska

ul. Oławska 5A
55-300 Środa Śląska
woj. dolnośląskie

Telefon
(0-71) 317 25 45
(0-71) 317 22 16

Fax (0-71) 317 26 60

NIP 913-12-56-762

Zasięg działania
gminy: Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin

Konta:
podatek dochodowy od osób prawnych
Rachunek: 61 1010 1674 0044 8622 2100 0000
podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
Rachunek: 11 1010 1674 0044 8622 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych
Rachunek: 58 1010 1674 0044 8622 2300 0000
pozostale dochody z tytulu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
Rachunek: 52 1010 1674 0044 8622 2700 0000