1065063170-reception-2507752_6401.jpg

Jak zatrudniający może legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Czy trzeba dochować jakichś wymogów formalnych, przedstawiając przyczyny zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak taki przypadek funkcjonuje z punktu widzenia prawnika. Zbyt często dochodzi do problemów menedżerów, przekonanych, że powinni zwolnić pracownika, ale bez przekonania, czy działają bez konfliktu z przepisami. Ale jest i druga strona tych przypadków – przybywają do jego kancelarii rzesze byłych pracowników mających przesłanki, by twierdzić, że zwolnienie nie miało żądnych podstaw. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Czy można zwolnić bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie pierwszą metodą załatwienia wątpliwości powinna być bezpośrednia rozmowa – podstawowy krok postępowania jeśli zdarzy się kwestia niedopuszczalnego lekceważącego niewykonania obowiązków przez podwładnego, do których należy nagminne oddalanie się od stanowiska pracy. Ale już kiedy takie zachowania nasilają się lub się utrzymują, można wydać upomnienia przywołujące do porządku (najpierw ustnie, potem w dokumencie pisemnym z powodu niewłaściwego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy postępowania. Po zasięgnięciu opinii u prawnika powinieneś dowiedzieć się, że nie ma obowiązku sformułowania ostrzeżenia na niższym poziomie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia o poziomie wyższym. Brak zmian w postępowaniu zatrudnionego na stanowisku pracy i gatunek uchybień, będących jego udziałem, sprawiają, że z ich tytułu może on zostać ostatecznie zwolniony bez wypowiedzenia.

Co musi się stać, by było możliwe zwolnienie w trybie natychmiastowym?

Ale uwaga – konkretne negatywne skutki związane z brakiem etyki, takie jak złodziejstwo lub zachowanie dyskryminujące, są zwykle brane za rażące wykroczenie, przez które pracownik powinien zostać zwolniony bez wypowiedzenia. Dowód nieetycznego postępowania przynosi skutek w postaci zwolnienia pracownika, tj. z opcją bez wypowiedzenia. Zatrudniający musza zapamiętać, iż nawet ewidentnie nieetyczne postępowanie pracownika nie daje mu prawa do pominięcia którejkolwiek formalnej procedury zwolnienia. Jeśli masz wątpliwości zapisz w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy Łódź, Zielona Góra czy Bydgoszcz by zyskać wiedzę się, jak rzecz wygląda okiem specjalisty. Nie ulega wątpliwości – menadżer i pracodawca muszą zawsze postępować zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.