Podatek bankowy a zyski banku

Podatki są głównym źródłem dochodu państwa. Niektóre z nich są wprowadzane dopiero, gdy kraj znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Tego typu podatkiem jest właśnie podatek bankowy. Bank obciążony tym podatkiem oddaje Państwu ustaloną przez nie procentowo część dochodów. Obciążone zostają bowiem jego aktywa, czyli to na czym bank zarabia. W skład aktywów banku wchodzą udzielone kredyty, należności od innych jednostek finansowych, inwestycje długoterminowe, posiadane akcje i obligacje oraz wszystko co posiada bank w formie rzeczowej. W momencie nałożenia na te aktywa podatku przychody banku zmniejszają się. Jeśli pasywa przewyższą opodatkowane aktywa bank może znaleźć się w zagrożonej sytuacji. Podatek bankowy nie jest bowiem jedynym obciążeniem banku. Ponosi on jeszcze koszty związane z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz z Komisją Nadzoru Finansowego. Dodatkowe obciążenie może spowodować, że bank upadnie. Poza zagrożeniem dla zysków banku, jakie niesie tego rodzaju podatek, stanowi on również obciążenie dla jego klientów ponieważ to na nich będzie ostatecznie zrzucany ciężar finansowania kosztów, jakie przyniesie bankowi ten obowiązek podatkowy. Pośrednio przyczyni się to odsunięcia rzeszy klientów od banku z uwagi na koszty dotyczące kredytów i ale także i niskiego oprocentowania lokat. Należy zwrócić jednak uwagę na wysokość stawki