Jak zatrudniający może legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Czy trzeba dochować jakichś wymogów formalnych, przedstawiając
przyczyny zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak taki przypadek
funkcjonuje z punktu widzenia prawnika. Zbyt często dochodzi do problemów
menedżerów, przekonanych, że powinni zwolnić pracownika, ale bez przekonania,
czy działają bez konfliktu z przepisami. Ale jest i druga strona tych
przypadków – przybywają do jego kancelarii rzesze byłych pracowników mających
przesłanki, by twierdzić, że zwolnienie nie miało żądnych podstaw. Przyjrzyjmy
się temu bliżej!

Czy można zwolnić bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie pierwszą metodą załatwienia wątpliwości powinna
być bezpośrednia rozmowa – podstawowy krok postępowania jeśli zdarzy się
kwestia niedopuszczalnego lekceważącego niewykonania obowiązków przez
podwładnego, do których należy nagminne oddalanie się od stanowiska pracy. Ale
już kiedy takie zachowania nasilają się lub się utrzymują, można wydać
upomnienia przywołujące do porządku (najpierw ustnie, potem w dokumencie
pisemnym z powodu niewłaściwego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy
postępowania. Po zasięgnięciu opinii u prawnika powinieneś dowiedzieć się, że
nie ma obowiązku sformułowania ostrzeżenia na niższym poziomie, gdy jest
uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia o poziomie
wyższym. Brak zmian w postępowaniu zatrudnionego na stanowisku pracy i gatunek
uchybień, będących jego udziałem, sprawiają, że z ich tytułu może on zostać
ostatecznie zwolniony bez wypowiedzenia.

Co musi się stać, by było możliwe zwolnienie w trybie natychmiastowym?

Ale uwaga – konkretne negatywne skutki związane z brakiem
etyki, takie jak złodziejstwo lub zachowanie dyskryminujące, są zwykle brane za
rażące wykroczenie, przez które pracownik powinien zostać zwolniony bez
wypowiedzenia. Dowód nieetycznego postępowania przynosi skutek w postaci
zwolnienia pracownika, tj. z opcją bez wypowiedzenia. Zatrudniający musza
zapamiętać, iż nawet ewidentnie nieetyczne postępowanie pracownika nie daje mu
prawa do pominięcia którejkolwiek formalnej procedury zwolnienia. Jeśli masz
wątpliwości zapisz w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy
Łódź
, Zielona Góra czy Bydgoszcz by zyskać wiedzę się, jak rzecz wygląda
okiem specjalisty. Nie ulega wątpliwości – menadżer i pracodawca muszą zawsze
postępować zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.